مشاوره کارآفرینی

مشاوره مدیریت در زمینه های مدیریت استراتژیک، مدیریت بازاریابی، بازرگانی، مدیریت دانش و …

مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری از مرحله ایده یابی تا مرحله تامین منابع مالی با روش های متعدد از جمله استفاده از منابع بانک بانکی

مشاوره صنعتی و پروژه های EPC

طراحی، ساخت و اجرای واحدهای صنعتی و غیر صنعتی از جمله واحدهای ورزشی به صورت کلید در دست...

طرح توجیهی | تهیه طرح توجیهی | انجام مطالعات امکانسنجی

طرح توجیهی جهت اهداف گوناگونی تدوین گردد،تهیه طرح توجیهی برای پروژه صنعتی و یا خدماتی انجام می شود که پس از اجرا منجر به ارائه محصول یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می‌گردد

عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران             عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی     

انجمن مشاوران مدیریت ایران

انجمن مشاوران

            

 

خدمات مشاوره و طرح توجیهی برای سازمانهای مختلف: