پوشش دهي سطحي (پوشش دهی با استفاده از فناوری نانو)

تاریخ انتشار :1395/01/16

پوشش دهي سطحي فرايندي است كه طي آن، موادي به عنوان پوشش  از طريق فرايندهاي مختلف بر روي سطح اجسام نشانده مي شوند و اجسام پس از پوشش مذكور به خواص سطحي مورد نظر نايل مي گردند .

ايجاد لايه هاي سطحي روي قطعات مي تواند به منظورهاي متفاوتي صورت گيرد كه موارد زير قابل اشاره هستند:

- افزايش مقاومت به سايش

- افزايش مقاومت به خوردگي

- افزايش مقاومت در برابر خراشيدگي

- بهبود خواص سطحي

- بهبود هدايت حرارتي يا عايق حرارتي

- هدايت يا عايق الكتريكي

- بهبود ظاهر قطعه

- ترميم و بازسازي قطعات

نانو پوشش ها :

يکي از مواردي که در حال حاضر فناوري نانو در آن به طور گسترده و مؤثري مورد استفاده قرار گرفته است، فرآيندهاي پوشش دهي و به دنبال آن توليد مواد نانوساختار است. بررسي هاي انجام گرفته بر روي نانوپوشش ها نشان مي دهد که خواص آن ها در بسياري موارد نسبت به پوشش هاي معمولي بهبود چشمگيري دارد. نانوپوشش ها در مقايسه با پوشش هاي ميکرومتري از ضريب انبساط حرارتي، سختي و چقرمگي بالاتر و مقاومت بيشتر در برابر خوردگي، سايش و فرسايش برخوردار هستند.

انواع نانو پوشش ها  :

چهار گروه مهم از نانوپوشش ها عبارتند از:

1- پوشش هاي دانه اي (nano grade)

2- پوشش هاي شبکه اي و چند لايه اي (super lattic)

3- پوشش هاي لايه نازک (Thin films)

4- پوشش هاي نانوکامپوزيتي (nano composite coatings)

ارسال نظر