کتون‌ها

تاریخ انتشار :1395/01/17

یک کتون یک گروه عاملی است که با یک گروه کربونیل که با دو اتم کربن دیگر پیوند دارد، شناخته می‌شود که به‌علت عدم پخش یکنواخت بار در طول پیوند، قطبی می‌باشد. کتون را می‌توان با فرمول روبرو بیان کرد:  

اتم کربن متصل به هیدروژن که با دو اتم کربن پیوند دارد آن را از گروه‌های عاملی کربوکسیلیک اسیدها، آلدهیدها، استرها، آمیدها و دیگر ترکیب‌های اکسیژندار جدا می‌کند. پیوند دوگانه گروه کربونیل نیز کتون‌ها را از الکل‌ها و اترها باز می‌شناساند. استون، ساده‌ترین نوع کتون می‌باشد.

ترکیبات کربونیل جز مواد آلی فلزی هستند که اولین ترکیب آلی فلزی در سال 1827 توسط زایس، داروساز دانمارکی سنتز شد. اما اولین ترکیب کربونیل فلزی در سال 1890 بطور تصادفی توسط موند کشف شد. این ترکیب تتراکربونیل کروم بود. از آن تاریخ تا به امروز انواع مختلفی از کربونیل‌های فلزی با کاربردهای گوناگون کشف یا سنتز شده‌اند.

 کتون‌های طبیعی:

کتون‌های موجود در طبیعت، بوی مطبوع دارند؛ کتون‌ها مواد شیمیایی بسیار ارزشمندی هستند و در صنعت به‌عنوان حلال یا مواد اولیه مصرف می‌شوند و بعضی‌ها مانند تستسترون به‌عنوان هورمون دارای اثرات دارویی و بیولوژیکی می‌باشند. برخی مانند بی‌اسیل در آماده‌سازی و خوش‌طعم کردن کره مصنوعی، مارگارین (Margarine)، مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی دیگر از انواع طبیعی کتون، 3-متیل سیکلوپنتا دکانون (مشک آهوی ختن) که از غدد نوعی آهو بدست می‌آید و بسیار معطر می‌باشد. یکی دیگر از مواد زیر گروه کربونیل، کافور می‌باشد که یک کتون است.

 خواص فیزیكی آلدهیدها و كتون‌ها:

گروه قطبی كربونیل موجب می‌شود كه كتون‌ها تركیباتی قطبی باشند كه در نتیجه دمای جوش آنها در مقایسه با تركیبات غیر قطبی با وزن مولكولی قابل قیاس، بالاتر است. این تركیبات نمی‌توانند بین خود پیوند هیدروژنی برقرار كنند زیرا فقط دارای هیدروژن متصل به كربن می‌باشند، پس در نتیجه دمای جوش آنها پایین‌تر از الكلها و كربوكسیلیك اسیدهای قابل قیاس است. در مورد حلالیت، كتونهای سبكتر، احتمالاً به علت پیوند هیدروژنی بین جسم حل‌شده و مولكول‌های حلال، به مقدار قابل توجه در آب انحلال پذیرند، در حوالی 5 اتم كربن به مرز حلالیت می‌رسیم. ‌كتون‌ها در حلال‌های آلی معمولی انحلال پذیرند.

 خواص متیل اتیل کتون (MEK):

در جدول ذیل برخی خواص شناسایی متیل اتیل کتون آورده شده است در جدول های بعدی خواص شیمیایی و فیزیکی این ماده به تفکیک آمده است .

ارسال نظر