طرح تولید برانکارد ولنس

تاریخ انتشار :1395/02/15

از برانکارد براى انتقال مصدومى که حال وى وخيم است يا شديداً صدمه ديده به آمبولانس يا جائى نظير آن استفاده مى‌شود تا خطر بدتر شدن حال مصدوم يا بيشتر آسيب ديدن وى به حداقل برسد. برانکارد داراى انواع مختلفی می‏باشند.

از اکثريت برانکاردها مى‌توان براى انتقال مصدوم با هر نوع جراحتى استفاده نمود فقط باید  به اندازهٔ کافى سفت و محکم باشد تا بتوان با آن مصدوم‌هایی را که ستون فقرات آنها آسيب ديده حمل نمود.

برانکارد باید دارای ویژگی هایی باشد که در مجموع بتواند اطمینان از ایمنی بیمار و به حداقل رساندن فعالیت لازم فزیکی پرسنل به هنکام کار با آن را حاصل کند. در ادامه به شرح مشخصات برانکارد از قبیل ابعاد جرم و ظرفیت بارگیری و ...... می پردازیم.

ابعاد: ابعاد برانکارد از بیرونی ترین لبه ها اندازه گیری می شود به طوری که باید طول برانکارد 1950 میلیمتر با تلرانس 20+ و 50- میلی متر و پهنای آن باید 20±550 میلیمتر باشد

جرم: جرم کل برانکارد به جز تشک و مهار کننده بیمار نباید از 65 کیلوگرم بیشتر باشد.

قاب: قاب برانکارد باید دارای ساختار محکم سبک و غیر قابل پیچش باشد تا امکان انجام روش های بهوش آوری و احیای قلب میسر باشد. تمام گوشه های قاب برای ایمنی بیشتر باید گرد باشد.

از ویژگی های دیگر برانکارد امکان قفل کردن برانکارد و کالسکه زیرین در مقابل حرکت های طولی، عرضی و عمودی مسیر باشد و تا شتاب 10 g تحت آزمون قرار گیرد. همچنین تمامی مکانیزم ها باید طوری ساخته شوند تا از آسیب رسیدن به بیمار توسط کاربر جلوگیری بعمل آید.

ظرفیت بارگیری: ظرفیت بارگیری باید حداقل 150کیلوگرم باشد.

قسمت بستر برانکارد: ویژگی بستر آن به نحوی می باشد که تمامی سطوح آن مسطح بوده و از مواد مقاوم سبک وزن و محکم ساخته شده باشد. به گونه ای که عملیات بهوش آوری و احیاء فعالیت های قلب را امکان پذیر سازد بدون اینکه مانند فنر عمل کند ابن مواد همچنین از مواد ضدعفونی کننده تاثیر پذیر نباشد.

سیستم مهار: برانکارد باید مجهز به یک ابزار مهاری سریع بازشونده برای بیمار باشد. همچنین برانکارد باید قادر به استفاده از وسیله ای به منظور مهار کودکان باشد.

برانکارد ولنس با به کارگیری به روزترین تکنولوژی و استفاده از بیش از  2000 قطعه در ساخت این نوع برانکارد از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار می‏باشد این برانکارد در آمبولانس های کلاس C و بیمارستان ها مورد استفاده قرار می‏گیرد، انعطاف پذیری بالا، قابلیت تنظیم، به کارگیری جک، کنترل آسان برانکارد، ایمنی مناسب و کنترل ارگونومیکی، استفاده از ضامن برای جلوگیری از رها شدن بیمار این برانکارد را از دیگر برانکاردها متمایز می‏کند. استفاده از این نوع برانکارد در آمبولانس های کلاس C به خاطر ویژگی های این آمبولانس نسبت به آمبولانس های کلاس A و B امری ضروری می‏باشد.

ارسال نظر