شیمیایی و پتروشیمی

پو شش دهی لوله های فولادی و بیتوسیل انامل

طرح احداث کارخانه پوشش دهی لوله های فولادی و بیتوسیل انامل

پوشش دهي سطحي (پوشش دهی با استفاده از فناوری نانو)

طرح احداث کارخانه تولید مواد آبکاری و آبکاری فلزات

کربن فعال

نظارت بر احداث کارخانه تولید کربن فعال

فیلم های پلی اتیلنی در بسته بندی های صنایع غذایی

طرح احداث کارخانه تولید فیلم پلی اتیلن و چاپ انواع لفاف های بسته بندی

پریفرم

نظارت بر احداث کارخانه توليد انواع قطعات تزريقي پريفرم

کامپوزیتها

نظارت بر احداث کارخانه توليد لوله هاي GRP

ظروف یک بار مصرف پلاستیکی

نظارت بر احداث کارخانه تولید ظروف یک بار مصرف پلاستیکی و چاپ بر روی آن

تانن

طرح احداث کارخانه تولید تانن از میوه درخت بلوط

کتون‌ها

طرح احداث واحد پتروشیمی جهت تولید متیل اتیل کتون (MEK)

بلوکهای پلی استایرن

طرح احداث کارخانه تولید بلوکهای پلی استایرن و ساندویچ پنل