کانی غیرفلزی و مصالح ساختمانی

پروژه های انجام شده در صنایع  کانی غیرفلزی و مصالح ساختمانی: 
- طرح احداث کارخانه تولید قطعات بتنی پیش ساخته و سبک
- طرح احداث کارخانه سنگبری و معرق سنگ
- طرح احداث کارخانه تولید انواع قطعات سیلیکونی نسوز
- نظارت بر احداث کارخانه تولید آجر سفال
- طرح احداث کارخانه تولید آجر نسوز
- طرح احداث واحد تولید بتن آماده
- طرح توسعه کارخانه سیمان
- طرح احداث کارخانه سنگبری (مرمیت ، تراورتن، ...)
- طرح احداث کارخانه تولید بتن سبک