مشاوره مدیریت و فناوری اطلاعات

تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات، معماری سازمانی، ارزیابی و سازمان دهی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه خدمات مشاوره ای در پروژه های نرم افزاری و فناوری اطلاعات (تهیه RFP، مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار، برگزاری مناقصه و نظارت بر انجام پروژه ازنظر فنی) شناسایی و بهبود فرایندهای کسب‌وکار، مهندسی مجدد فرایندها، تدوین نظام ها و برنامه ریزی در سطوح عملیاتی سازمان ها .
اصلی‌ ترین خدمات قابل ارائه در این بخش عبارتند از:

- بازمهندسی فرايندهاي کسب وکار
- طراحی و بازبینی ساختار سازمانی
- تدوین و اجرای برنامه راهبردی
- طراحی و پیاده‌سازی معماری سازمانی
- طراحی و استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد
- تدوین نظام‌ها و برنامه‌ریزی در سطوح عملیاتی سازمان‌ها
- ارزیابی و ساماندهی وضعیت فناوری اطلاعات
- طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت محصول