امکان سنجی

طرح توجیهی

یکی از خدمات شرکت درسا صنعت بررسی و امكانسنجی پروژه های صنعتی و  تهیه طرح توجیهی مطابق با چارچوب و ضوابط بانکی کشور و ادامه کار تا مرحله تامین مالی پروژه ها از سیستم بانکی کشور می‌باشد. اين شركت جهت بالا بردن دقت و سرعت عمليات و استاندارد بودن گزارش‌های خود در بررسيهای مالی و نظارت طرح‌ها از نرم افزارهای بين المللي کامفار و پریماورا استفاده می‌نماید. همچنین این شرکت با داشتن تیم‌های تخصصی در زمینه خدمات مهندسی، تدارکات و ساخت پروژه‌های صنعتی و کارخانجات نیز فعالیت می نماید.

لازم به ذکر است شرکت درسا صنعت تهران یکی از اعضای کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، مشاور امین سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، عضو انجمن صنفی مشاوران بانک صنعت و معدن و همچنین از اعضای انجمن مشاوران مدیریت ایران می‌باشد.

طرح توجیهی درسا صنعت

 

یک طرح توجیهی شامل فصل‌های زیر می‌باشد:

بخش اول- سابقه متقاضی (Records): این فصل به بیان مشخصات کامل متقاضی، سوابق و توانمندی‌های وی برای اجرای پروژه می‌پردازد.

 بخش دوم- مطالعات بازار(Market Study): جنبه‌های مختلف بازار محصولات و یا خدمات پیش بینی شده برای طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف و سایر موارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

هر طرحی با توجه به ماهیت آن دارای محصولات یا خدمات گوناگونی می‌باشد که در حالت کلی محصول نامیده می شود. هدف از اجرای آن طرح، ارائه محصول به بازار مصرف است. براین اساس پس از شناسایی بازارهای مصرف محصول و تعیین بازار هدف مورد نظر بایستی به بررسی همه جانبه این بازار اهتمام ورزید. مهم ترین مواردی که در مطالعات بازار طرح ارائه می‌گردد شامل تعیین آمار مربوط به میزان تولید، واردات، صادرات و مصرف محصول مورد نظر در طی سالهای مختلف در کشور و همچنین پیش بینی این موارد در طی سالهای آتی می‌باشد.

 بخش سوم- توجیه پذیری فنی(Technical Feasibility): در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله دانش فنی مورد استفاده، ظرفیت سنجی، محل اجرا، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز و ساختار اجرائی آن مورد مطالعه قرار داده می‌شود.

کلیه اطلاعات فنی اجرای طرح در مراحل احداث و بهره‌برداری در این فصل از گزارش توجیهی ارائه می‌گردد. در این بخش اطلاعات مربوط به هزینه‌های سرمایه‌گذاری که شامل هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری، هزینه های قبل از بهره برداری و سرمایه در گردش می‌باشد بایستی همراه با مستندات(Performa) قابل ارائه در بانک و سایر نهادهای مربوط ارائه و بررسی گردد. همچنین محاسبات مربوط به هزینه‌های سالیانه تولید که شامل هزینه‌های تأمین مواد اولیه، سوخت، پرسنلی، استهلاک، هزینه‌های تأمین مالی، هزینه‌های اداری و خدماتی و غیره می‌باشد نیز در این بخش ارائه خواهد گردد. در این بخش زمان‌بندی و نحوه اجرای طرح بصورت کلی و مرحله به مرحله تشریح می‌گردد. نتایج مذاکرات با سایر شرکت‌هایی که بعنوان تأمین کننده تجهیزات و پیمانکار ساخت و بهره‌برداری بخش‌های مختلف طرح می‌باشند با مستندات مربوط در این بخش ارائه می‌گردد.

 بخش چهارم- تجزیه و تحلیل مالی: (Financial Analysis): شاخص‌های مختلف مالی و سودآوری طرح با استفاده از اطلاعات بخش‌های قبلی گزارش و براساس اصول و استانداردهای اقتصاد مهندسی بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و براساس آن شاخص‌ها در خصوص اجرا و یا عدم اجرای طرح تصمیم گیری می‌شود.

 هدف نهایی از اجرای هر طرح توجیهی کسب درآمد و سود از محل فروش محصول و یا ارائه خدمات می‌باشد. اما سئوال بسیار مهم این است که دستیابی به چه مقدار سود به صرفه است و در صورت دست یابی به چه مقدار درآمدی، سهامدار از سرمایه‌گذاری خویش منفعت لازم را کسب نموده است. لذا جهت دست یابی به معیار و شاخص مناسب جهت تعیین سوددهی و یا عدم سوددهی طرح ها، یک سری شاخص های مالی و اقتصادی در طی سال های گذشته از جانب کارشناسان و اقتصاد دانان بزرگ تعریف و مورد استفاده قرار گرفته است.

 

امکان سنجی یا مطالعات امکان سنجی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسل یک پروژه پیشنهادی است و بر اساس تحقیقات و مطالعاتی پایه ریزی شده است که روند تصمیم گیری را پشتیبانی کند.

مطالعات امکان سنجی شامل مباحث زیر است:

    امکان سنجی سیستمی

    امکان سنجی حقوقی:بررسی اینکه انجام پروژه مورد نظر با الزامات قانونی مغایرتی نداشته باشد. به عنوان مثال، یک سیستم پردازش داده لازم است با سیاستهای حفاظت اطلاعات منطقه همخوانی داشته باشد.

    امکان سنجی عملیاتی

    امکان سنجی اقتصادی:بررسی اینکه آیا پروزه مذکور، سودآور است یا خیر. در این مرحله هزینه‌ها، سود و منافع حاصل از اجرای پروژه بررسی می‌شوند.

    امکان سنجی فنی: در این مرحله منابع فنی مورد نیاز برای انجام پروژه برآورد و بررسی میشوند.

    امکان‌سنجی زمانی: در این مرحله زمان انجام پروژه تخمین زده می‌شود و برای آن برنامه ریزی منایع می‌شود. اگر مدت زمان اجرای پروژه

بسیار طولانی باشد و نتواند اهداف مورد نظر را تأمین کند، انجام پروژه توجیه پذیر نیست با شکست مواجه می‌شود.

مطالعات امکان سنجی مقدماتی (PFS)، چیست و در چه مواقعی انجام می شود؟

در مطالعات امکان سنجی مقدماتی (Pre Feasibility Study)، به مشخصات کلی پروژه پرداخته  می شود و معمولا در زمانی که سرمایه گذار با چند گزینه مختلف روبروست انجام می گردد. در این مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زیر توجه می شود:

1-   بازنگری، بازبینی و اعلام نظر در مورد مطالعات پیدایش طرح

2-   تعیین و تحلیل گزینه های فنی طرح

a- تعیین و تحلیل گزینه های محل اجرای طرح

b   - تعیین و تحلیل گزینه های فناوری طرح

c   - تعیین و تحلیل گزینه های روش اجرای طرح

d- تعیین و اولویت بندی گزینه های فنی طرح متشکل از گزینه های محل اجرای   طرح،   گزینه های فناوری طرح و گزینه های روش اجرای طرح

e - تهیه برنامه زمانی اجرای مقدماتی برای گزینه های فنی مختلف طرح

3- تحلیل مالی و اقتصادی گزینه های فنی طرح

a- تعیین ضوابط حاکم بر نحوه اندازه گیری هزینه ها و درآمدهای طرح

b برآورد هزینه های هریک از گزینه های فنی طرح بر اساس ساختار تفکیک هزینه های کمی و غیرکمی

c- برآورد درآمدهای هریک از گزینه های فنی طرح بر اساس ساختار درآمدهای کمی و غیرکمی

d- تحلیل هزینه - درآمد و اولویت بندی اقتصادی گزینه فنی طرح

e- تحلیل حساسیت هر یک از گزینه ها نسبت به تغییرات قیمت ها، طولانی شدن دوره اجرا، تغییرات قابلیت دسترسی و میزان تولید یا خدمات حاصل از گزینه های مختلف، تعیین درجه عدم قطعیت برآوردها و تجدید نظر در اولویت بندی اقتصادی گزینه ها

4- تحلیل مالی گزینه های فنی طرح

a- برآورد هزینه ها و درآمدهای کمی هر یک از گزینه های فنی بر مبنای قیمت های بازار، ضمن در نظر گرفتن مالیات های متعلقه
b- تحلیل حساسیت برآوردها نسبت به تغییرات قیمت ها، طولانی شدن دوره اجرا، تغییرات در قابلیت دسترسی، میزان تولید یا خدمات حاصل از گزینه های مختلف و تعیین درجه عدم قطعیت آنها

c- تحلیل مالی گزینه های فنی طرح و اولویت بندی آنها

 

 کارآفرینی طرح توجیهیطرح توجیهی طرح توجیهیسرمایه گذاری توجیهی

 

گزارش امکان سنجی

طرح توجیهی

طرح توجیهی (طرح توجیهی چیست؟)

طرح توجیهی (چگونه طرح توجیهی بنویسیم؟)

کامفار